אורגני

מצוות התלויות בארץ,בריאות, הלכה, איכות הסביבה, טבע, תכלת


2 תגובות

gmo kosher

Genetic engineering of organisms isolated from garden want to take a particular feature, replicating the same foreign gene and pass it into the genetic structure of another organism. When talking about genetic engineering in plants aim is to produce seed of the plant received a feature of a foreign organism, a type of hybrid modern. Source of the foreign gene can be from bacteria, plants or animals.

להמשיך לקרוא