אורגני

מצוות התלויות בארץ,בריאות, הלכה, איכות הסביבה, טבע, תכלת


השארת תגובה

פרחים, שמיטה ואהבת המולדת

לקניית פרחי ארץ ישראל
http://www.zivroses.co.il/page.php?p=52

כתוב במשנה במסכת שביעית שיש לפרחים (כגון הוורד והלוטם) דין שביעית, וכך גם סובר הרמב”ם.  להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת


השארת תגובה

הרב ראובן אוחנה ומעשר לוי

המאמר סוקר סדרת פוסקים שאחרי שהחזון איש הקל בנושא של מעשר לוי בימינו – גם הם הכריעו להקל על סמך פסיקת החזון איש.

להמשיך לקרוא


השארת תגובה

הרב שמואל דוד – הידורים ותוספות

הרב שמואל ד (רב העיר עפולה) פרסם את דעתו בנוגע לעניין של החמרות בכשרות. דבריו נסובים על כך שלפעמים להחמיר בכשרות זה אומר להקל בעניינים אחרים (כגון לשון הרע), דבריו של הרב מאירים נקודות חשובים במבט ההלכתי ונותנים לנו לראות את כל הנושא מנקודת מבט אחרת – מעניין מאוד

להמשיך לקרוא