אורגני

מצוות התלויות בארץ,בריאות, הלכה, איכות הסביבה, טבע, תכלת


השארת תגובה

מוכרי הדגים והצרכנים

כתוב במשנה ברורה סימן 242 : “אם מוכרי הדגים מיקרין השער, נכון לתקן שלא יקנו דגים איזה שבתות עד שיעמד השער על מקומות. והנה בבאר היטב הביא דלא יעשו תקנה רק אם הוסיפו  במקח יתר של שליש מכמו שהיה מקדם, אבל באליה רבה ובפרי מגדים כתבו דאף פחות משליש יקר יש לעשות תקנה משום עניים. עוד כתב שם, דאין בזה משום בטול מצות ענג, דיש לענג השבת במאכלים אחרים”.

להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת


השארת תגובה

הסיבה האמתית למים אחרונים

לאחר סעודה שמקיימים על פת יש הלכה שצריך לטיול את הידיים לפני ברכת המזון. פעם הטעם להלכה היה מכוון שתוך כדי סעודה היה נעשה שימוש במלח סדומית היה מלח מסוכן, ומתוך חשש שמא יגע בעיניים ויתעוור, הורו חכמי ישראל ליטול ידיים על מנת למנוע את הסכנה. החשש של מלח סדומית לא קיים היום ולמרות זאת פוסקים חשובים (ילקוט יוסף, ברכי יוסף, הגר”א, הלבוש) כתבו שאפילו בימינו חובה לעשות מים אחרונים.

להמשיך לקרוא


השארת תגובה

מזון מהונדס לסעודת שבת

בהנדסה גנטית מבודדים גן של אורגניזם שממנו רוצים לקחת תכונה מסוימת, משכפלים את אותו הגן הזר, ומעבירים אותו לתוך המבנה הגנטי של אורגניזם אחר. כאשר מדברים על הנדסה גנטית בצמחים המטרה היא לייצר זרע של צמח שקיבל תכונה של אורגניזם זר, סוג של כלאים מודרני. המקור של הגן הזר יכול להיות מחיידקים, צמחים או בעלי חיים.

להמשיך לקרוא


השארת תגובה

מים מול משקה קל

בגמרא בכמה מקומות כתוב שמותר לעשות דברים מסוימים שמזיקים לבריאות או שמסכנים את הבריאות, וכל זאת בטענה "שומר פתאים ה'”. לעומת זאת במקומות אחרים כתוב בכמה הקשרים שאסור לאדם לעשות פעולות שמזיקות לבריאות וזאת בשם הטענה "חמורה סכנה מאיסור”.

להמשיך לקרוא


השארת תגובה

צרכי האדם מול צרכי הסביבה

מעיון בדבריהם של פוסקים חשובים נראה שהנושא של איכות הסביבה תופס מקום במסגרת ההלכה. מצד אחד יש את הצורך לשמור על איכות הסביבה מתוך רצון להתחשב בסובבים, מצד שני שמירה על איכות הסביבה יכולה להזיק לאדם הפרטי.

להמשיך לקרוא


השארת תגובה

גידול החסה והחיים הירוקים

כיצד נכון לגדל חסה?. יש את גידולי החסה הרגילים שמגדלים בשדות פתוחים. החיסרון של כאלו גידולים זה שיש סבירות גבוהה שיהיו בהם חרקים. לכן, מומלץ לקנות חסה שגדלה בחממות, שם משתמשים בכמות מוגברת של ריסוס, במומחים לאגרונומיה, במקומות שסגורים היטב ובטכניקות נוספות שממזערות את כמות החרקים. אפילו שהריסוס המוגבר מזיק לבריאות ולאיכות הסביבה, אין ספק שהלכתית עדיף לקנות ולאכול חסה שגלדה בגידול מיוחד. האיסור של החרקים גובר על השיקולים של איכות הסביבה ובריאות.

להמשיך לקרוא