אורגני

מצוות התלויות בארץ,בריאות, הלכה, איכות הסביבה, טבע, תכלת


השארת תגובה

אבקת חלב נכרי וצבעי מאכל

רואים מדבריו של הילקוט יוסף בנושא אבקת חלב נכרי שהוא מתיר זאת. אמנם הוא כותב שיש מידת חסידות להימנע אבל נראה מפשט דבריו שהוא מתיר לכתחילה (ואם לא לכתחילה אז בכל אופן בדיעבד הוא ודאי מתיר). גם הרב דב ליאור והרב יעקב אריאל מתירים אבקת חלב נכרי. שבט הלוי כותב שנראה מדברי החזון איש להתיר לכתחילה, אך הוא סייג את הדברים וכתב שאנחנו בהנהגה מחמירים, שאלתי רב עיר למה הכוונה של דברי שבט הלוי, הוא אמר לי שכוונתו שבשעת הדחק קטן מותר לאכול. אך מן הצד השני הרב שטרנבוך סובר שהחזון איש התיר רק בדיעבד, ורואים שדעת הרב שטרנבוך לאסור.

להמשיך לקרוא


השארת תגובה

המאמר של פרופסור גולדשמידט

פרופסור אליעזר גולדשמידט ביחד עם ד"ר אריה מעוז כתבו את המאמר הנדסה גנטית בצמחים רקע מדעי והיבטים הלכתיים. בתערובת איסור נראה שכותב המאמר לא הכריע ואמר שיש לבחון את הנושא לפרטיו.

להמשיך לקרוא